Ümberkujundusprojekt on mahult väiksem kui sisekujundusprojekt. Teostatakse väiksemad muudatused ruumides. Sisekujundaja hindab objektil kohal käies olukorda ja koostab vajalikest töödest nimekirja. Koos kliendiga arutatakse muudatuste maht läbi.

Ümberkujundusprojekti käigus teostatakse näiteks:

  • Ruumide värskendamine

Alati ei ole vaja kogu interjööri muuta. Piisab olemasolevate asjade ümber paigutamisest, vajadusel uute lisamisest, värvilahenduse muutmisest jne. 

  • Ruumide korrastus ja asjade süstematiseerimine

 Vajalik teenus neile kellel on ruumides asjade rohkus ja süsteemitus

  • Elamispinna müügiks või väljaüürimiseks ettevalmistamine

Nõuanded ja soovitused kuidas väheste kulutustega muuta elamispind atraktiivsemaks